مقالات

برترین مقالات

تست های غربالگری شنوایی نوزادان

چکیده مطلب:

حس شنوایی نقش بسیار مهمی در کسب مهارت های گفتاری، رشد اجتماعی و تعامل بین فرد و جامعه و رشد عاطفی کودکدارد،به همین منظور کودک باید بتواند در سال های اول زندگی خود،صدا ها را بشنود و آن ها را از هم تمایز دهد تا درکدرستی از صدا های محیط اطراف داشته باشد.
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در email
Email

حس شنوایی نقش بسیار مهمی در کسب مهارت های گفتاری، رشد اجتماعی و تعامل بین فرد و جامعه و رشد عاطفی کودکدارد،به همین منظور کودک باید بتواند در سال های اول زندگی خود،صدا ها را بشنود و آن ها را از هم تمایز دهد تا درکدرستی از صدا های محیط اطراف داشته باشد.
کودکان کم شنوا اگر به موقع شناسایی نشوند،حتی اگر درجات پایین از کم شنوایی و یا حتی به صورت یکطرفه داشته
باشند، باز هم در تکامل مهارت های گفتاری و رفتاری و روانی، دچار مشکل خواهند بود، بنابراین باید مداخله زود هنگام ازطریق انجام تست های شنوایی برای کودکان صورت گیرد.
تشخیص و مداخله زود هنگام:
انجام تست OAE ( بررسی سلامت حلزون گوش) تا ۱ ماهگی، تشخیص کامل تا ۳ ماهگی(با انجام تست های تکمیلی ترمانند تست ABR ,ASSE و …)، و تجویز سمعک و وسایل کمک شنوایی تا ۶ ماهگی.
اگر تست های غربالگری شنوایی به موقع انجام نشوند،کشف مشکل شنوایی کودک ممکن است تا ۲-۱ سالگی طول بکشد.

تست(OAE ( Oto Acoustic Emission:

در حلزون گوش داخلی، سلول هایی به نام سلول های مویی داخلی و خارجی وجود دارند که با حرکت خود، انرژی صوتیرا به عصب شنوایی منتقل میکنند.

OAE به معنای گسیل های منتشر شده صوتی و در واقع حرکت خود به خودی سلول های مویی خارجی است، هنگامی که درمعرض محدک صوتی قرار میگیرند.
در آزمونOAE یک پروب کوچک داخل مجرای گوش نوزاد قرار می گیرد و دستگاه بصورت یک اسکن شنوایی به طوراتوماتیک صدایی را وارد گوشی نوزاد کرده و بازتاب آنرا پردازش می کند.
در صورت سلامت مسیر انتقال صدا به گوش میانی و عدم وجود هرگونه عفونت در گوش میانی) و نیز سلامت سیستمحلزون شنوایی، نتیجه تستOAE (گذر) نرمال خواهد بود و در صورت وجود مشکل در هر یک از قسمتهای فوق نتیجهREFER (ارجاع) گزارش می شود.
در حین آزمایش هیچگونه درد یا احساس ناخوشایندی برای نوزاد ایجاد نمی شود و در صورت خواب بودن نوزاد، آزمایشبرای هر گوش فقط 2 دقیقه طول می کشد.

نرمال بودن نتیجه تست OAE تنها دلیل بر سلامت شنوایی در مسیر گوش خارجی، گوش میانی و حلزون شنوایی است وبه هیچ وجه مسیر عصبی شنوایی را بررسی نمی کند و ممکن است نوزادی که در این آزمون قبول شده باشد دچار آسیبدر عصب شنوایی (عصب هشتم مغزی) و یا آسیب در مسیر عصبی شنوایی تا قشر مغز ،باشد و با این وجود در آزمونغربالگری شنوایی قبول شود.
بنابراین انجام ازمون ABR در ۳ تا ۶ ماهگی نیز الزامی است.
نوزادان به طور معمول تا سه ماهگی قادر به شناسایی صدای والدین خود هستند و تا 6 ماهگی به صورت کامل نسبت بهصداهای اطراف عکس العمل از خود نشان می دهند، اگر غیر از این باشد،باید سریعا والدین برای بررسی سلامت سیستمشنوایی کودک به پزشک و کلینیک های شنوایی سنجی مراجعه نمایند تا مداخله و توانبخشی به موقع انجام گیرد.