مقالات

برترین مقالات

قیمت سمعک

چکیده مطلب:

قیمت سمعک بستگی به سطح تکنولوژی به‌کاررفته در آن‌ها نوع و مدل سمعک برند سمعک و...دارد.
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در email
Email

قیمت سمعک بستگی به سطح تکنولوژی به‌کاررفته در آن‌ها دارد

:CIC قیمت سمعک

         حداقل 3.000.000تومان : (Basic) تکنولوژی پایه

 حداقل4.000.000تومان  :(Mid-range)   سطح تکنولوژی متوسط

: حداقل 5.500.000 تومان (Advanced) سطح تکنولوژی پیشرفته

) : حداقل 7.500.000 تومانPremium( سطح تکنولوژی عالی

 :BTE قیمت سمعک پشت گوشی

با توجه به سطح تکنولوژی به‌کاررفته می‌تواند از حداقل3.000.000تومان تا 7.000.000 تومان میباشد.

(رسیور داخل کانال) :RIC سمعک های

در این سمعک ها معمولا کمپانی های تولید کننده ی سمعک از تکنولوژی متوسط و یا پیشرفته و عالی استفاده میکنند بنابراین قیمت این نوع سمعک ها حداقل 3.000.000 تومان است.

قیمت سمعک مناسب برای شما را نوع و میزان کم شنوایی و سبک زندگی شما تعیین می‌کند، بنابراین با توجه به نوع و میزان کم شنوایی و سبک زندگی، ممکن است قیمت سمعک خوب برای فرد3.000.000 تومان و برای فرد دیگری 4.500.000 تومان یا 5.000.000 تومان باشد.

قیمت سمعک های قابل شارژ:

سمعک‌های قابل‌شارژ انواع مختلفی دارند و  در دو سطح تکنولوژی (پیشرفته و عالی) ارائه می‌شوند قیمت سمعک قابل‌شارژ از حداقل 5.500.000تومان شروع میشود( توجه داشته باشید که قیمت سمعک به مدل و برند سمعک نیز بستگی دارد).