مقالات

برترین مقالات

تست های شنوایی سنجی

چکیده مطلب:

تست های شنوایی سنجی شامل مجموعه ای از تست ها میباشد که به منظور بررسی بخش های مختلفی از سیستم شنوایی (گوش خارجی گوش میانی و گوش داخلی)انجام میگیرد. انجام این تست ها در تشخیص بیماری ها و اختلالات مربوط به سیستم شنوایی و تعادل بسیار لازم و ضروری میباشد.
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در email
Email

تست های شنوایی سنجی:

ادیومتری تن خالص        PTA

هدف از انجام این تست، تعیین میزان کم شنوایی(ملایم،متوسط،شدید یا عمیق) و تعیین نوع آن(کم شنواییانتقالی،حسی_عصبی و یا آمیخته) میباشد.

برای انجام این تست،فرد درون یک اتاقک اکوستیک(عایق صدا) قرار میگیرد، وسیله ای به نام هدفون و ویبراتور روی گوشهای فرد قرار میگیرد و اصوات بوق مانندی از طریق این هدفون به گوش فرد فرستاده میشود،فرد باید هر بار صدای بوق یاسوت شنید اعلام کند.

نتایج بر روی برگه ای به اسم ادیوگرام رسم میشود.

آزمون های گفتاری

  1. آستانه درک گفتار       SRT

فهرستی از کلمات دو سیلابی برای فرد خوانده میشود و او باید هر کلمه ای را که تشخیص داد تکرار کند.

این آزمون کم ترین شدت صدایی را که در آن،فرد قادر است حداقل ۵۰ درصد از کلمات خوانده شده را تشخیص دهد،نشانخواهد داد.

  • درصد تشخیص درک گفتار      SDS

در این تست نیز،فرد باید کلماتی را که میشنود تکرار کند،نتیجه ی این تست درصد تعداد کلماتی است که فرد به درستیتشخیص داده است.

  • سطح راحتی گفتار         MCL
  • آستانه دردناکی درک گفتار      UCL

آزمون تیمپانومتری     Tympanometry

هدف از انجام این تست، تعیین سلامت پرده گوش  و استخوانچه های گوش میانیو همچنین تعیین سلامت یا وجود اختلالدر راه های انتقالی صوت در گوش خارجی و میانی میباشد.

در انجام این تست،نیازی به همکاری خود بیمار نیست.

در حین انجام تست،فرد نباید صحبت کند و نباید سر خود را تکان بدهد.

نتایج تست به صورت یک نمودار بر روی برگه تیمپانوگرام رسم میشود.

آزمون رفلکس اکوستیک       Acoustic Reflex

هدف از انجام این تست،تشخیص بیماری های اثرگذار بر سیستم شنوایی و بدست اوردن اطلاعاتی در مورد علت و میزان ونوع کم شنوایی فرد،میباشد.

در این تست نیز نیازی به همکاری فرد نیست.